Odpowiedź:
Przykład poprawnej odpowiedzi

1. Legenda o początkach mnemotechniki.
2. Definicja mnemotechniki.
3. Zalety technik pamięciowych.
4. Starożytny przykład wykorzystania mnemotechniki.
5. Sztuczki mnemotechniczne i ich rola.

6. Pochwała mnemotechniki.
Powrót do pytań