Odpowiedź:

Wyrazy pochodne (czasowniki)

Formant

Wyrazy podstawowe

narodzić

na-

rodzić

napisać

pisać

Powrót do pytań