Odpowiedź:
Przykłady poprawnych odpowiedzi

1. W praktyce najbardziej przydatne są rozmaite rymowanki i zdania, które pomagają zapamiętywać te informacje, których nie sposób nauczyć się inaczej, jak tylko na pamięć.
2. Tu mnemotechniki oddają wielkie usługi, pomagając uniknąć pamięciowego „kucia”.
3. Warto chyba, aby nie pozostawały jedynie „sztuczkami”, lecz zdobyły sobie prawo obywatelstwa w programach nauczania.
Powrót do pytań