Odpowiedź:
Przykład poprawnej odpowiedzi

Mnemotechniki bardzo pomagają, bowiem pozwalają uniknąć pamięciowego żmudnego utrwalania sobie wiedzy / intensywnego uczenia się.
Powrót do pytań