Odpowiedź:
Przykłady poprawnej odpowiedzi

Dramat bez postaci, a teatr bez roli? – zasygnalizowanie wątpliwości, czy obecnie w teatrze nastąpiła już „śmierć postaci scenicznej” i odejście aktorów od „roli” rozumianej w tradycyjny sposób.

Dramat bez postaci, a teatr bez roli – konstatacja faktu, który już ma miejsce w obecnym teatrze, tzn. dostrzeżenie „śmierci postaci scenicznej” i odejścia aktorów od „roli” tradycyjnie rozumianej.
Powrót do pytań