Odpowiedź:
Powtórzenie zaimka/wyrazu „sam”.
Powrót do pytań