Odpowiedź:
Przykłady poprawnych odpowiedzi

– Sekwencja palindromowa charakteryzuje się tym, że w krótkim fragmencie cząsteczki DNA sekwencja nukleotydów czytana w kierunku 5’→ 3’ jest identyczna w każdej z nici DNA.

– Sekwencja palindromowa oznacza taką sekwencję jednej nici DNA, dla której sekwencja komplementarna jest identyczna, jeżeli obie sekwencje czytane są z uwzględnieniem polarności nici (czytane są od końca 5' do 3').

– Sekwencja palindromowa charakteryzuje się tym, że sekwencja nukleotydów w jednej nici DNA jest taka sama, jak sekwencja w drugiej nici odczytywana wspak.
Powrót do pytań