Odpowiedź:
Genotyp matki: IAIBDd
Genotyp ojca: iidd

Odpowiedź: U dziecka tej pary może wystąpić grupa krwi A Rh– (z prawdopodobieństwem 25%).

Powrót do pytań