Odpowiedź:
Przykłady poprawnych odpowiedzi

– B, ponieważ wśród par autosomów występuje para 21. z dodatkowym chromosomem.

– B, ponieważ kariotyp ten charakteryzuje się obecnością dodatkowego chromosomu przy 21. parze chromosomów (autosomów).
Powrót do pytań