Odpowiedź:
Nazwa procesu: replikacja DNA (powielanie DNA / synteza DNA).
Nazwa etapu cyklu komórkowego: faza S interfazy (faza S okresu międzypodziałowego).
Powrót do pytań