Odpowiedź:
Szukane:
masa cząsteczki chininy w gramach

Dane:
M cz . chininy = 324 u
NA = 6,02 ⋅ 1023 1/mol

Rozwiązanie:
324 g — 6,02 ⋅ 1023 cząsteczek
x — 1 cząsteczka ⇒ x = 53,82 ⋅ 10−23 g
Powrót do pytań