Odpowiedź:
Przykład poprawnej odpowiedzi

mpoczątkowa = 10,80 g
mkońcowa = 12,17 g
Szukane: mCu

Rozwiązanie:
Zmiana masy blaszki
Δm = mkońcowa − mpoczątkowa =
= 12,17 g − 10,80 g = 1,37 g

mkońcowa = mpoczątkowa + mCu − mAl =
= mpoczątkowa + nCuMCu − nAlMAl
Δm = nCuMCu − nAlMAl

Z równania reakcjiPowrót do pytań