Odpowiedź:
Przykład poprawnej odpowiedzi

Kwas A w probówce I: kwas etanowy lub kwas octowy

Kwas B w probówce II: kwas metanowy lub kwas mrówkowy
Powrót do pytań