Odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Nazwa procesu: utlenianie

Funkcja, jaką pełni kwas B: reduktor
Powrót do pytań