Odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Mn2+ , CO2, H2O
Powrót do pytań