Odpowiedź:
Przykłady poprawnych odpowiedzi: 

Melodramat to gatunek wysoce skonwencjonalizowany, co oznacza, że każdy film, który można zaliczyć do tego gatunku, ma charakterystyczne cechy, które są stałe i niezmienne.
LUB
Gatunek wysoce skonwencjonalizowany – tu: melodramat – to taki gatunek, którego realizacje podlegają ścisłym regułom, którego cechy charakterystyczne są wyraźnie określone i ustalone, a więc melodramat jako gatunek wysoce skonwencjonalizowany jest rodzajem bardzo dobrze utrwalonego, powtarzalnego schematu itp.
schemat punktacji
1 pkt – poprawne wyjaśnienie, co to znaczy, że melodramat to gatunek skonwencjonalizowany.
0 pkt – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi.
Powrót do pytań