Odpowiedź:
Przykład poprawnej odpowiedzi:

1. Czym różni się człowiek od zwierząt?
2. Jakie formy działania są wspólne dla człowieka i zwierząt, a jakie są swoiste tylko dla człowieka?
3. Jaki wpływ na człowieka mają wytworzone przez niego dzieła?
schemat punktacji
2 pkt – poprawne sformułowanie 3 pytań (każde pytanie odnosi się do treści całego akapitu ORAZ poszczególne pytania są zapisane zgodnie z porządkiem akapitów). 
1pkt – poprawne sformułowanie 2 pytań (każde z nich odnosi się do treści całego akapitu ORAZ poszczególne pytania są zapisane zgodnie z porządkiem akapitów). 
0 pkt – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi.
Powrót do pytań