Odpowiedź:
Ślązacy, Amerykanie
schemat punktacji
1 pkt – za poprawne wskazanie dwóch nazw mniejszości.
0 pkt – poprawne wskazanie jednej nazwy mniejszości lub brak odpowiedzi.
Powrót do pytań