Wskazówka:
Przypomnij sobie, czym charakteryzuje się tryb rozkazujący (wiedza zdobyta w szkole podstawowej). Przeczytaj dokładnie tekst oraz wyszukaj informacje na temat skutecznego i szybkiego uczenia się. Przekształć te informacje, zapisując je w formie zdań w trybie rozkazującym.

Ćwiczenie pamięci jest ważne nie tylko dla zdobywania i zapamiętywania szkolnych informacji, lecz także dla sprawnego funkcjonowania przez całe świadome życie. Współcześni naukowcy twierdzą, że najlepszych sposobem na ćwiczenie pracy mózgu jest uczenie się języków obcych.
Powrót do pytań