Wskazówka:
Przeczytaj uważnie artykuł Ewy Dereń i podane już punkty planu. Pamiętaj, że lektura całego tekstu jest konieczna, aby oddać jego sens oraz zachować logiczną strukturę wypowiedzi. Uogólnianie sensu niektórych części tekstu (np. akapitów) uczy syntezy, pomaga w komasowaniu refleksji. Przyczynia się także do doskonalenia umiejętności skrótowego, konkretnego i logicznego wypowiadania się w mowie i piśmie. Uczy planowania.
Powrót do pytań