Wskazówka:
Przypomnij sobie wiedzę zdobytą w gimnazjum na temat budowy słowotwórczej wyrazów i mechanizmu ich powstawania (m.in. o czasownikach pochodnych, formantach). Zwróć uwagę na czasowniki występujące w akapicie czwartym i wyszukaj dwa, które mają ten sam formant. Nie bierz pod uwagę imiesłowów czy rzeczowników odczasownikowych. Uzupełnij pierwszą i drugą kolumnę tabeli. W trzecią kolumnę tabeli wpisz wyrazy podstawowe dla wypisanych wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą tego samego formantu. Wykorzystując to ćwiczenie, możesz przy okazji zaobserwować, jak formanty zasilają zasób leksykalny polszczyzny.
Powrót do pytań