Wskazówka:
Przypomnij sobie cechy stylów (stylów funkcjonalnych polszczyzny, np.: potocznego, urzędowego, naukowego, artystycznego) oraz typowe dla nich środki językowe. Zastanów się, na czym polega specyfika języka tekstów popularnonaukowych. Przeanalizuj styl wypowiedzi Ewy Dereń pod kątem stylu. Przypisz mu cechę dla niego charakterystyczną.
Powrót do pytań