Wskazówka:
Przypomnij sobie, czym różni się opinia od informacji. Przeczytaj uważnie jeszcze raz tekst. Pamiętaj, że dla opinii charakterystyczny jest subiektywizm. Wypisz całe wybrane zdania mające charakter opinii. W tekście jest więcej zdań zawierających opinię. Ty proszony jesteś o znalezienie przynajmniej dwóch.
Powrót do pytań