Wskazówka:
Przeczytaj dokładnie zdanie, które musisz przekształcić. Przypomnij sobie, czym są metafora i kolokwializm. Rozpoznaj je w zdaniu. Zmień zdanie tak, by zachować jego sens i uniknąć sformułowań metaforycznych oraz potocznych.
Powrót do pytań