Wskazówka:
Rozwiązanie tego zadania wymaga uważnej lektury całego tekstu, ustalenia treści akapitów rozwinięcia i dobrania do nich podanych śródtytułów.

Podstawową funkcją śródtytułu jest zapowiadanie treści kolejnych fragmentów tekstu. Śródtytuł bezpośrednio wiąże się z logiką wywodu.
Powrót do pytań