Wskazówka:
He was accidentally hurt by the police.
Znajdź w tekście fragment, w którym autor wspomina o policji. Jaka była jej rola w opisywanej sytuacji?

He was severely hit on his chest and stomach.
Czy ktoś uderzył autora w klatkę piersiową lub brzuch?

He got involved in some riots among football fans.
Czy kibice i autor brali udział w zamieszkach?

He couldn’t get enough air because of the pushing crowd.
Które zdanie w tekście opisuje kłopoty autora z oddychaniem? Czy ten fakt miał wpływ na jego bezpieczeństwo?
Powrót do pytań