Wskazówka:
the sequence of events that led to a fatal accident in which the author was involved.
Czy autor opowiada o sekwencji wydarzeń, które doprowadziły do wypadku z ofiarami śmiertelnymi?

an experience which changed the narrator’s view on the organisation of sports events.
Znajdź w tekście fragmenty mówiące o poglądach autora na temat organizacji imprez sportowych. Czy te poglądy się zmieniły?

a situation in which the narrator understood how effective the organisers were.
Poszukaj w tekście informacji na temat efektywności działań organizatorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Czy autor rozumiał te działania?

the changes introduced to improve the security system in English stadiums.
Czy z tekstu dowiadujemy się, jakie udoskonalenia wprowadzono do systemu zabezpieczeń na angielskich stadionach?
Powrót do pytań