Wskazówka:
They will be able to monitor the athletes’ condition during games or training sessions.
Odszukaj w tekście fragment, w którym autor mówi o zastosowaniu ochraniacza. Czy trenerzy będą mogli monitorować zawodników w czasie meczy lub treningów?

They will be able to measure their players’ progress during camp practice.
Czy widzisz w tekście informację o obozach treningowych? Czy autor wspomina o monitorowaniu postępów zawodników podczas obozów?

They will be able to gather all the necessary data to create tactics.
Jakiego rodzaju dane są gromadzone przy pomocy ochraniacza? W jakim celu?

They will be able to transmit their strategy straight to the player’s mouthguard.
Wskaż w tekście fragment o transmisji danych. Czy jest możliwe przekazywanie danych np. z telefonu do ochraniacza?
Powrót do pytań