Wskazówka:
Zdecyduj, w jakim czasie oraz w jakiej formie, czynnej czy biernej, powinien zostać użyty czasownik?
Powrót do pytań