Wskazówka:
Co znaczą te czasowniki? Który z nich wymaga użycia przyimka to?
Powrót do pytań