Wskazówka:
Który czasownik tworzy związek frazeologiczny z wyrażeniem someone’s living?
Powrót do pytań