Wskazówka:
Zwróć uwagę, w jakim czasie jest użyty czasownik cost w tym zdaniu? Jak wpływa to na wybór formy czasownika pasującej do tej luki? Czy potrzeba zastosować stronę bierną?
Powrót do pytań