Wskazówka:
Czy zauważyłeś/łaś, że jest to zdanie złożone? Która część mowy służy do łączenia dwóch zdań pojedynczych, aby powstało zdanie podrzędnie złożone?
Powrót do pytań