Wskazówka:
Na jaką część mowy wskazuje przedimek the znajdujący się przed luką? Jakie słowo łączy się z przyimkiem for i pasuje do kontekstu?
Powrót do pytań