Wskazówka:
Analizując dane w tabeli, zwróć uwagę, że:
– miejsca uporządkowano według wartości szerokości geograficznej,
– wszystkie miejsca znajdują się na tej samej półkuli,
– wraz ze wzrostem szerokości geograficznej wydłuża się okres występowania zjawiska.

Dzień polarny występuje na półkuli północnej od 21 marca do 23 września i ma największy zasięg 22 czerwca. Noc polarna na tej samej półkuli występuje od 23 września do 21 marca i ma największy zasięg 22 grudnia. Na półkuli południowej okres występowania dnia polarnego odpowiada okresowi występowania nocy polarnej na półkuli północnej.

Rozwiązując zadanie, ustal:
– na której półkuli: północnej czy południowej, znajdują się miejsca: Bodø, Svolvær, Przylądek Północny,
– które zjawisko: dzień polarny czy noc polarna, występuje w podanych w tabeli okresach czasu na tej półkuli.

Do poprawnego rozwiązania zadania potrzebna jest również ogólna orientacja, co do rozciągłości równoleżnikowej wymienionych w zadaniu regionów. Warto wiedzieć, że Argentyna i Grenlandia znajdują się na półkuli zachodniej, a Norwegia na półkuli wschodniej.
Powrót do pytań