Wskazówka:
Odległości między genami w chromosomie wyrażane są w jednostkach mapowych. Jedna jednostka mapowa (1 mU) odpowiada takiej odległości między genami sprzężonymi, w której crossing-over zachodzi z częstością 1%. Jednostki mapowe nazywane są także centyMorganami (cM), a 100 cM = 1 Morgan, a więc 5% wymiany między dwoma genami oznacza, że geny te oddalone są na mapie chromosomu o 5 jednostek Morgana (jednostek mapowych). Posłuż się tą wiedzą i na podstawie danych zawartych w tabeli, ustal prawidłową kolejność występowania badanych genów w chromosomie.
Powrót do pytań