Wskazówka:
Analizując schemat, na którym przedstawiono różne sekwencje palindromowe rozpoznawane przez różne enzymy restrykcyjne, zwróć uwagę na kolejność nukleotydów w obu niciach danego fragmentu cząsteczki DNA, pamiętając, że sekwencja nukleotydów jest odczytywana zawsze w jednym kierunku 5’→ 3’. Wynik analizy obu sekwencji palindromowych będzie podstawą do sformułowania odpowiedzi. Duże ułatwienie w realizacji polecenia stanowi rozumienie znaczenia słowa palindrom.
Powrót do pytań