Wskazówka:
Oceniając prawdziwość poszczególnych stwierdzeń z tabeli, dokładnie porównaj ich treść z informacjami odczytanymi oraz odpowiednio zinterpretowanymi na podstawie analizy przedstawionego schematu i ustal, czy występuje tu zgodność informacji, czy też ich rozbieżność. Stanowi to podstawę do udzielenia odpowiedzi.
Powrót do pytań