Wskazówka:
Analizując schemat, na którym przedstawiono sposoby działania enzymów restrykcyjnych, zwróć uwagę na te jego elementy, które pozwolą dopasować sposób działania enzymów do przykładu podanego w zadaniu. Przez analogię do odpowiednio wybranego sposobu (w tym zadaniu – asymetryczne cięcie) należy zapisać dwuniciową sekwencję nukleotydową DNA przed cięciem przez enzym i po cięciu. Przy zapisie trzeba pamiętać o zasadzie komplementarności nukleotydów.
Powrót do pytań