Wskazówka:
Z tekstu źródłowego odczytaj, jakie grupy krwi mają rodzice i zapisz ich genotypy. Pamiętaj, że dziedziczenie grup krwi warunkują 3 allele, ale w komórkach somatycznych są 2 allele tego genu, a w gametach – tylko 1 z nich, oraz że grupa krwi 0 występuje jedynie u homozygot recesywnych. W tekście zwróć uwagę na sposób dziedziczenia czynnika Rh. Oznaczając allele, pamiętaj, że osoby posiadające allel dominujący (D) mają grupę krwi Rh+, natomiast homozygoty recesywne (dd) mają grupę krwi Rh–. Następnie narysuj i uzupełnij szachownicę Punnetta. Zapisując genotypy dzieci pamiętaj, że od każdego z rodziców dostaje ono po 1 allelu odpowiedzialnym za grupę krwi i czynnik Rh. Wynika stąd, że od ojca otrzyma allele (id). Zakreśl genotyp dziecka, które ma grupę krwi A Rh–.
Powrót do pytań