Wskazówka:
Konflikt serologiczny może wystąpić u kobiety, w której krwi nie ma antygenu D. Jeśli we krwi płodu znajduje się antygen D, wówczas u matki powstają przeciwciała anty-D, które niszczą krwinki płodu.
Powrót do pytań