Wskazówka:
Analizując przedstawiony kariotyp, policz wszystkie pary chromosomów oraz sprawdź, czy nie brakuje któregoś chromosomu, albo czy nie występuje nadmiar chromosomów, i której pary chromosomów ta zmiana dotyczy. Po znalezieniu nieprawidłowości przypomnij sobie nazwę zespołu genetycznego, którego przyczyną jest ta nieprawidłowość. Nazwa ta stosowana jest w terminologii biologicznej (medycznej również). Na zakończenie, korzystając z przedstawionego rysunku, sformułuj wyjaśnienie.
Powrót do pytań