Wskazówka:
Rozpocznij od analizy przedstawionego kariotypu, a dokładnie od policzenia wszystkich par chromosomów oraz od sprawdzenia, czy nie brakuje któregoś chromosomu, albo czy nie występuje nadmiar chromosomów, i której pary chromosomów ta nieprawidłowość dotyczy. Po ustaleniu nieprawidłowości w kariotypie, przypomnij sobie, że jego powstanie było skutkiem połączenia się gamet matki i ojca tej osoby, zaś gamety powstają w wyniku podziału mejotycznego określonych komórek w gonadach rodziców. Zatem następnym krokiem powinno być powiązanie przebiegu mejozy w komórkach macierzystych gamet z powstaniem prawidłowych gamet u rodziców, a z ich połączenia – prawidłowego kariotypu u dziecka. Teraz przeprowadź ten sam tok myślenia w odniesieniu do rodziców osoby, której kariotyp podlega analizie w zadaniu.
Powrót do pytań