Wskazówka:
Na początku rozwiązywania tego zadania przypomnij sobie, że kariotyp jest obrazem diploidalnego zestawu chromosomów. Następnie przypomnij sobie istotę podziału mitotycznego i podziału mejotycznego oraz to, jaką liczbę chromosomów mogą mieć komórki ulegające mitozie, a jaką liczbę chromosomów mają komórki ulegające mejozie. Na zakończenie tego toku rozważań zastanów się, czy obserwowana na rysunku nieprawidłowość ma wpływ, a jeśli tak – to jaki – na przebieg obu rodzajów podziału komórkowego.
Powrót do pytań