Wskazówka:
Początkiem realizacji tego polecenia powinna być analiza przedstawionego kariotypu, ale pod kątem pewnej cechy morfologii chromosomów. Zwróć uwagę na ich dwuchromatydową budowę. Następnie przypomnij sobie proces, który prowadzi do uzyskania przez chromosomy takiej właśnie budowy oraz nazwę etapu cyklu komórkowego, w którym ten proces odbywa się w komórce.
Powrót do pytań