Wskazówka:
Prawdziwość zdania możesz stwierdzić, dokonując wyłącznie analizy podanej informacji.
Powrót do pytań