Wskazówka:
Prawdziwość zdania możesz stwierdzić, dokonując wyłącznie analizy
podanej informacji.
Powrót do pytań