Wskazówka:
Oceniając zdanie możesz posłużyć się zależnością:

100 cm3 — 6,74 mg
250 cm3 — x

x = 16,85 mg

Porównując otrzymany wynik (16,85 mg) z podaną w zdaniu maksymalną zawartością chininy (18,75 mg), należy stwierdzić, że ostatnie zdanie jest fałszywe.
Powrót do pytań