Wskazówka:
W celu udzielenia poprawnej odpowiedzi należy dokonać analizy schematu doświadczenia i opisu doświadczenia. Trzeba również przypomnieć sobie, jakie właściwości chemiczne mają kwasy karboksylowe. Z opisu objawów reakcji zachodzącej w probówce II – pod wpływem ogrzewania otrzymany roztwór odbarwił się, mieszanina pieniła się i wydzielał się gaz – możesz wywnioskować, że zaszła reakcja, w wyniku której powstała sól manganu(II). Kwas spowodował odbarwienie fioletowego roztworu. Spośród podanych odczynników właściwości utleniające ma manganian(VII) potasu i dichromian(VI) potasu, ale ten drugi związek chemiczny tworzy roztwór barwy pomarańczowej.
Powrót do pytań