Wskazówka:
Z opisu objawów reakcji zachodzącej w probówce II – pod wpływem ogrzewania otrzymany roztwór odbarwił się, mieszanina pieniła się i wydzielał się gaz – możesz wywnioskować, że zaszła reakcja utleniania i redukcji. Manganian(VII) potasu zredukował się, a kwas utlenił się i spowodował odbarwienie fioletowego roztworu. Było to możliwe w przypadku kwasu metanowego, który ma właściwości redukujące. Kwas etanowy nie ma takich właściwości.
Powrót do pytań